27.3.09

Sumbangan ke SPFS

InsyaAllah, saya akan memberi ceramah mengenai Teorem Kochen-Specker pada 18 April 2009 dalam Seminar Pemikiran Fizik Semasa anjuran Akademi Sains Islam Malaysia. Saya berharap saya dapat memberi apa yang diharap oleh penganjur. Berikut adalah poster hebahannya.



No comments:

Post a Comment