19.4.09

Berdikit-dikit

Semalam saya telah menyampaikan ceramah saya bertajuk "Teorem Kochen-Specker: Implikasi, Variasi & Penyelesaian" di Seminar Pemikiran Fizik Semasa anjuran Akademi Sains Islam Malaysia. Bagi makluman untuk mereka yang tidak hadir ke seminar tersebut, saya telah memberi ulasan perkembangan teorem Kochen-Specker dari dua sudut iaitu sudut teori pembolehubah tersembunyi (atau terpendam mengikut penceramah yang lain - tapi istilah pendam kita telah pakai untuk "latent") dan sudut logik yang mendasari teori kuantum. Bagi yang pertama, saya turut memasukkan penemuan oleh pelajar PhD saya Toh Sing Poh. Kesimpulan adalah lebih kurang begini: (i) kita perlu menerima teori pembolehubah teresembunyi berkonteks atau sistem kuantum tidak punyai nilaian pra-tentu bagi sifat fizikalnya (ii) kita perlu menerima logik intuitis berkonteks atau logik yang tidak mematuhi hukum agihan.

Saya turut ingin menyampaikan beberapa aspek pengendalian sains yang saya rasa kita perlu peka. Pertama, memang saya menekankan aspek matematik yang membolehkan kita lebih analitikal dalam pemikiran kita khususnya apabila berdepan dengan persoalan besar dan yang mendalam. Ini tidak bermaksud kita menolak aspek kualitatif atau falsafah dalam pemikiran. Memang kita perlu ada kedua-duanya. Tetapi saya ingin merujuk kepada budaya kita yang rata-ratanya cuba menjauhi bidang bermatematik dan bagi saya merupakan antara perkara utama yang kita perlu atasi dalam sains. Juga lebih lazim kita dapati apabila dibincang aspek matematik, memang sudah ada aspek kualitatif dan falsafahnya tetapi tidak sebaliknya; kebanyakan perbincangan falsafah tidak menghiraukan aspek matematik. Ini berbeza sekali dengan perkembangan di negara lain di mana penyelidikan falsafah melibatkan banyak aspek matematik. Yang kedua mungkin kurang jelas dalam penyampaian saya ialah kita harus sedar kebanyakan kemajuan sains dibangunkan di atas penemuan-penemuan kecil dalam tempoh panjang. Ini saya sebut kerana kita lazim melontar isu-isu besar dalam perbincangan kita tanpa mendapat sebarang penyelesaian yang meyakinkan. Selain itu, penemuan atau isu kecil membolehkan kita memahami lebih proses peleraian dan penyelesaian masalah. Tidak guna kita membuat kritikan apabila kebanyakan perkara yang kita kritik itu, kita sendiri masih belum memahami sepenuhnya. Begitu juga tidak perlu kita guna banyak konsep dan perkara yang kita kurang fahami untuk mengendalikan isu-isu besar. Kemungkinan apa yang kita ingin sampaikan kepada umum itu keliru lagi mengelirukan. Biarlah kita berdikit-dikit dalam memajukan sains walaupun kita ghairah dalam memperjuangkan sesuatu.

1 comment:

  1. Anonymous21.4.09

    terasa rugi diri ini tidak dapat hadir seminar tersebut...

    melihat istilah bahasa melayu tersebut...terasa sukar pula...( yang sememang nyer sukar dalam realiti )

    ReplyDelete